กังหันลมโนอาห์ผลิตไฟฟ้า สูบน้ำ
กังหันลมโนอาห์บำบัดน้ำในโรงงาน จ.ระยอง
กังหันลมโนอาห์บำบัดน้ำ
มีลมใช้ลมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย " กังหันลมโนอาห์ "
ลมอ่อนๆ อย่างภาคอีสานก็หมุนได้ เพราะกังหันลมโนอาห์ ใช้ความเร็วลมต่ำ 2.20 เมตรต่อวินาที
ได้รับการรับรองผลประสิทธิภาพจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรามีบริการสำรวจพื้นที่ ฟรี ! ก่อนติดตั้ง
 
 
ผลการวัดประสิทธิภาพ กังหันลมโนอาห์
ความเร็วลมต่ำสุด 2.20 เมตรต่อวินาที
ไม่ต้องใช้ลมแรง ลมอ่อนๆอย่างภาคอีสานก็ใช้สูบน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าได้
กังหันลมโนอาห์  มีค่าประสิทธิภาพ 51.42%  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก
(มากที่สุดในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 59%)
แหล่งข้อมูล : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กังหันลมโนอาห์ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับกระทรวงพลังงาน
กังหันลมโนอาห์
กังหันลมโนอาห์ ติดตั้งที่เทศบาลตำบลทัพทัน ชื่อหาง " THAPTHAN PARK "
กังหันลมโนอาห์
คุณสมบัติพิเศษ

1. กังหันลมโนอาห์ สูง 15 เมตร มีใบพัดเหล็ก 6 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.85 เมตร

วัสดุทั้งหมดทำจากเหล็กกันสนิม

2. ยึดด้วยสลิง 2 ชั้น ทั้งหมด 8 เส้น เนื้อที่ติดตั้ง 12 x 12 เมตร (พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก)

3. กังหันลมโนอาห์ หมุนได้รอบ 360 องศา แข็งแรงทนทาน

4. มีระบบกลไกที่คล่องตัว และแรงบิดใบพัด รับลมเร็ว ปล่อยลมเร็ว ลมอ่อนๆก็หมุนได้

5. ติดตั้งระบบแรงดัน สามารถส่งน้ำได้ไกล 400 - 500 เมตร และได้สูงถึง 75 เมตร

ประโยชน์

 

กังหันลมโนอาห์

ชุดสูบน้ำ

 • สูบน้ำตื้น เช่น น้ำห้วย หนอง คลอง สระน้ำ
 • สูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาล
 • ปริมาณน้ำ

ขนาดปั๊มน้ำ 1 นิ้วครึ่ง

ได้น้ำ 800 - 6,000 ลิตร/ชม.

ขนาดปั๊มน้ำ 2 นิ้ว

ได้น้ำ 800 - 8,000  ลิตร/ชม.

 • ชุดกังหันลมโนอาห์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
 

 

กังหันลมโนอาห์

 

ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า

กรุณาติดต่อ คุณบุญใจ

โทร 081 670 9241

 
 

กังหันลมโนอาห์

ชุดเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ

 • เหมาะสำหรับบำบัดและเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ
เช่น บ่อเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย
 • ประกอบด้วย เกียร์ทด ทุ่นลอย ใบพัดตีน้ำ
 • พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

ชุดผลิตไฟฟ้าบำบัดน้ำ

พลังงานลมบำบัดน้ำ

 
 

 

กังหันลมโนอาห์

ระบบเปิด ปิดน้ำอัตโนมัติใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับประปาหมู่บ้าน สวนยางพาราสวนปาล์มรีสอร์ท

 • กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม                                             เพื่อสูบน้ำ
 • ปริมาณน้ำที่ได้ 2,500 ลิตร/ชั่วโมง

 

 • กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม                                             เพื่อสูบน้ำ
 • ปริมาณน้ำที่ได้ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง

 

 

 

กังหันลมโนอาห์

จำหน่ายกังหันลมโนอาห์ให้กับ โครงการ SML หมู่ 2 บ้านหนองมน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

สูบน้ำจากสระน้ำ ขึ้นถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง

 

Additional information