ลูกค้ารายนี้
ใช้น้ำมัน เดือนละ 9,000 บาท เพื่อดึงน้ำมาใช้ในการเกษตร
หลังจากเริ่มใช้กังหันลมโนอาห์ เมื่อ 21 ก.ค. 2551
ใช้เวลาคืนทุนอย่างรวดเร็ว ภายใน 6 เดือน ( 21 ก.ค.51 - 21 ม.ค. 52)
นับตั้งแต่ วันที่ 21 กพ. 52 - 21 ส.ค. 54 ( ระยะรวม 31 เดือน)
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ไม่ต้องเสียเงิน ไปกับค่าน้ำมัน ได้ถึง
279,000 บาท


นี่คือความคุ้มค่า ที่ กังหันลมโนอาห์
ขอส่งมอบ ความสุข ที่ยั่งยืน

รับประกันความพึงพอใจ

 

Additional information