สารบัญ


 

คุณสมบัติพิเศษ

1. กังหันลมโนอาห์ สูง 15 เมตร มีใบพัดเหล็ก 6 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.85 เมตร

วัสดุทั้งหมดทำจากเหล็กกันสนิม

2. ยึดด้วยสลิง 2 ชั้น ทั้งหมด 8 เส้น เนื้อที่ติดตั้ง 12 x 12 เมตร (พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก)

3. กังหันลมโนอาห์ หมุนได้รอบ 360 องศา แข็งแรงทนทาน

4. มีระบบกลไกที่คล่องตัว และแรงบิดใบพัด รับลมเร็ว ปล่อยลมเร็ว ลมอ่อนๆก็หมุนได้

5. ติดตั้งระบบแรงดัน สามารถส่งน้ำได้ไกล 400 - 500 เมตร และได้สูงถึง 75 เมตร

ประโยชน์

 

ชุดสูบน้ำ

  • สูบน้ำตื้น เช่น น้ำห้วย หนอง
  • คลอง สระน้ำ
  • สูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาล
  • ปริมาณน้ำ

ขนาดปั๊มน้ำ 1 นิ้วครึ่ง

ได้น้ำ 800 - 6,000 ลิตร/ชม.

ขนาดปั๊มน้ำ 2 นิ้ว

ได้น้ำ 800 - 8,000  ลิตร/ชม.

ชุดกังหันลมโนอาห์ พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ง

 

 

ระบบเปิด ปิดน้ำอัตโนมัติ

ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับประปาหมู่บ้าน

สวนยางพารา สวนปาล์ม

รีสอร์ท

กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแส

ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม เพื่อสูบน้ำ

ปริมาณน้ำที่ได้ 2,500 ลิตร/ชั่วโมง

 

 

 
 

ชุดเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ

  • เหมาะสำหรับบำบัดและ

เพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ

เช่น บ่อเลี้ยงปลา บ่อกุ้ง

บ่อบำบัดน้ำเสีย

  • ประกอบด้วย เกียร์ทด

ทุ่นลอย ใบพัดตีน้ำ

  • พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

ชุดผลิตไฟฟ้าบำบัดน้ำ

พลังงานลมบำบัดน้ำ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information