วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 22 ฉบับที่ 467
คิดเป็นเทคโนฯ

อำพน ศิริคำ

กังหันลมโนอาห์ ผันน้ำทำเกษตร ผลิตกระแสไฟฟ้า ภูมิปัญญา ของ บุญใจ ทองคง เทคโน ป. 4 แห่งอำเภอพล

ท่าน ที่เคารพครับ!!! วิกฤตราคาน้ำมัน นับเป็นปัญหาใหญ่กับผู้คนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเกษตรกรไทย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งยังมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในอนาคต และมีทิศทางสวนกระแสกับรายรับที่ได้ ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระปัญหา และไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังพบว่า พื้นที่ที่ทำการเกษตรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งผลกระทบต่อระบบส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกร จากปัจจัยวิกฤตราคาน้ำมัน ข้อจำกัดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำการเกษตร จึงเป็นจุดเริ่มโครงการประดิษฐ์กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill ) เพื่อใช้สำหรับการสูบน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า

คุณบุญใจ ทองคง (ผู้ จัดการ) ร้าน ส.สหายยนต์ เลขที่ 210/15-16 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทร. (081) 670-9241, (086) 858-5398 ผู้ซึ่งคิดค้นด้วยภูมิปัญญาของตนเอง และได้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

คุณ บุญใจ ให้ข้อมูลว่า ตนเป็นคนอีสาน จบ ป. 4 ทำงานเป็นช่างกลึง ซ่อมเครื่องยนต์ งานออกแบบติดตั้งโรงสี ซ่อมระบบไฮโดรลิกส์ เครื่องอัดมันสำปะหลังส่งออก ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ระหว่างที่ใช้ชีวิตสัมผัสกับเกษตรกรในภาคอีสานก็ได้พบเห็นกังหันลมสูบน้ำที่ ทางราชการหรือสถาบันการศึกษาไปติดตั้งในชุมชนต่างๆ แต่ก็ใช้งานไม่ได้ ตั้งทิ้งไว้เป็นเศษเหล็กที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ จึงเกิดคำถามในใจว่า ทำไม มันถึงใช้ไม่ได้ และเกิดแรงบันดาลใจการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความมีกิน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นจุดเริ่มโครงการประดิษฐ์กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill)

โดย ได้ทำการศึกษากังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่า พบว่า ระบบกลไกภายในมีความคล่องตัวน้อยมากในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ด้วยลูกสูบปั๊มน้ำซึ่งอยู่ลึกจากผิวหน้าดินลงไปประมาณ 10-30 เมตร สาเหตุของความคล่องตัวน้อย เกิดจากการแบกรับน้ำหนักทั้งจากระบบกลไกเองและน้ำหนักของน้ำที่ลูกสูบปั๊ม น้ำสูบขึ้น ส่งผลทำให้กังหันลมต้องใช้แรงลมจากธรรมชาติสูง จึงจะทำให้ระบบกลไกทำงานและสูบน้ำขึ้นมาได้ และหากมีแรงลมในระดับต่ำจะทำให้กังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่าสามารถสูบน้ำขึ้นมา ได้น้อยมาก ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งคือ ลูกสูบปั๊มน้ำต้องฝังตัวอยู่ใต้ดิน ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไป จะทำให้เกิดสนิม และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม เมื่อค้นพบสาเหตุของปัญหาหลักสองประการแล้ว จึงได้ทดลองประดิษฐ์กังหันลมสูบน้ำรุ่นใหม่ขึ้น ชื่อว่า กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill) โดยนำกลไกของเครื่องยนต์ที่มีอยู่มาดัดแปลง ซึ่งส่วนของกลไกการทำงานใช้เทคนิควิธีการที่ไม่ซับซ้อน และราคาถูกกว่ารุ่นเก่า พบว่าส่วนของกลไกนี้ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น เมื่อมีแรงลมในระดับต่ำก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ ส่วนปั๊มน้ำได้ติดตั้งไว้บนผิวดิน จึงสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย เมื่อกังหันลมโนอาห์ (Noah windmill) สูบน้ำจากบาดาลหรือจากแหล่งน้ำทั่วไปแล้ว น้ำจะถูกลำเลียงส่งไปตามท่อน้ำ ขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูงขนาดใหญ่เสมือนคลังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับใช้ใน การเกษตร เช่น การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว การทำระบบน้ำในสวนและไร่นา ใช้กับระบบน้ำหยด ระบบน้ำซึม เช่น ปลูกต้นไผ่ ปลูกต้นยางพารา ปลูกต้นหม่อน ไร่อ้อย ไร่องุ่น และไม้ยืนต้นอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นระบบประปาใช้ในหมู่บ้าน แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภค กังหันลมโนอาห์ (Noah windmill) ยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้พลังงานลม

หลัก การทำงานของกังหันลมโนอาห์ ใบพัดและหางของกังหันลมตัวนี้ทำมาจากเหล็กซิงค์กันสนิม เมื่อมีลมพัดมาปะทะกับส่วนหาง ก็จะทำให้ส่วนหน้าของใบพัดหันเข้าหาลม เมื่อใบพัดหมุนจะทำให้แกนกลางที่เชื่อมต่อจากเฟืองของใบพัด ขับเคลื่อนเฟืองที่ชุดควบคุมหมุนเกิดเป็นพลังงานให้เครื่องปั๊มที่เชื่อมต่อ กับท่อ พีวีซี จากแหล่งน้ำสูบขึ้นมาใช้ได้ และไหลไปตามท่อขึ้นไปพักไว้ในถังที่เตรียมไว้ เท่านี้เราก็จะได้น้ำจากแหล่งน้ำมาเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน หรือการเกษตรแบบไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าหรือเปลืองน้ำมันแม้แต่บาทเดียว

กังหัน ลมโนอาห์ (Noah windmill) จึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ากังหันลมสูบน้ำรุ่นเก่า ทั้งในด้านการใช้งานที่อเนกประสงค์มากขึ้นและเป็นคำตอบสำหรับเกษตรกรเพื่อ การสร้างความมีกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ประสิทธิภาพในการสูบน้ำ ปั๊มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว สูบน้ำได้ 800-3,000 ลิตร ต่อชั่วโมง

ขนาด 1 นิ้วครึ่ง สูบน้ำได้ 800-6,000 ลิตร ต่อชั่วโมง ขนาด 2 นิ้ว สูบน้ำได้ 800-8,000 ลิตร ต่อชั่วโมง ราคา 89,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าขนย้าย)

สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี

ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของกังหันลมโนอาห์ กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 100-860 วัตต์

ประโยชน์ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน เช่น คอมพิวเตอร์ ชาร์ตแบต ดูหนังฟังเพลง พัดลม หลอดไฟ ฯลฯ

ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า ราคา 35,000 บาท

กังหันลมโนอาห์ ได้รับการรับรองจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4374 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะ ของกังหันลมโนอาห์ ความสูง 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 3.85 เมตร วัสดุทั้งหมดทำจากเหล็กกันสนิม หมุนหันหน้ารับลมได้รอบ 360 องศา ตัวกังหันลมถูกยึดด้วยลวดสลิง จำนวน 8 เส้น

คุณสมบัติและประโยชน์

1. สูบน้ำตื้น เช่น น้ำห้วย หนอง คลอง บึง สระน้ำ เป็นต้น

2. สูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาล

3. ใช้กับระบบน้ำหยด ระบบน้ำซึม หรือระบบสปริงเกลอร์

4. สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้

5. ทำระบบประปาใช้ในหมู่บ้านคำยืนยันจากผู้ใช้แล้ว

มี เกษตรกรที่นำไปใช้ในสวนผักเขาบอกว่า ลงทุนซื้อเครื่องไป 89,000 บาท 6 เดือน เขาคืนทุนแล้ว หรืออย่างประปาหมู่บ้าน เสียค่าไฟฟ้าเดือนละ 4,000-5,000 บาท พอเอากังหันลมสูบน้ำโนอาห์ไปใช้ ประหยัดได้เดือนละ 3,000-4,000 บาท ตอนนี้ อบต. สนใจมาก 2 ปีที่ผ่านมา มีคนสั่งซื้อแล้วกว่า 200 เครื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน มีภาคอื่นเริ่มสนใจบ้าง รวมทั้งที่ประเทศลาวกังหันลมโนอาห์ ดีอย่างไร

กังหัน ลมโนอาห์ จำหน่ายอยู่ในราคาชุดละ 89,000 บาท ไม่คิดค่าสำรวจพื้นที่ ราคาถูกเมื่อเทียบกับกังหันลมรุ่นเก่าที่มีราคาประมาณ 300,000 บาท คุณบุญใจ บอกว่า ไม่ต้องการเอากำไรมาก เพราะเห็นใจเกษตรกร นอกจากจะนำไปใช้ในการสูบน้ำแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย โดยคุณบุญใจประดิษฐ์ชุดปั่นไฟที่จะนำมาต่อพ่วงกับกังหันลม โดยที่ต้องลงทุนเพิ่มอีก 35,000 บาท

ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณบุญใจ ทองคง (ผู้จัดการ) ร้าน ส.สหายยนต์ เลขที่ 210/15-16 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทร. (081) 670-9241 คุณสุรินธร ทองคง (ผู้จัดการฝ่ายขาย) โทร. (086) 858-5398, (043) 414-113 โทรสาร (043) 414-113 www.noahwindmill.com

 

Additional information