สารบัญ

โลกตะลึงพบซากเรือโนอาห์

พบซากเรือโนอาห์กว่าอายุเกือบ5พันปีบนเขาอรารัตทางภาคตะวันออกของตุรกี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กลุ่มนักโบราณคดีได้ค้นพบซากเรือโนอาห์บนเขาอรารัตทางภาคตะวันออกของตุรกี และเมื่อได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ด้วยกระบวนการน้ำยาคาร์บอนตรวจสอบสิ่งโบราณ ย้อนยุค พบว่าวัตถุดังกล่าวมีอายุ 4,800 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เรือดังกล่าวถูกระบุว่ามีอยู่บนโลก และน่าเชื่อว่าซากดังกล่าวเป็นเรือโนอาห์ 99.99 %

 

สำหรับซากเรือดังกล่าวมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่แบ่งเป็นหลายส่วน บางส่วนรวมทั้งคานไม้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่ใช้เป็นที่พักของสัตว์ต่างๆที่โนอาห์นำขึ้นเรือ ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตุรกียังได้เรียกร้องให้รัฐบาลตุรกี ขอให้ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนวัตถุดังกล่าวเป็นมรดกโลก

ทั้งนี้ ตามพระคัมภีร์ไบเบิลระบุว่า พระเจ้าตัดสินใจที่จะทำลายล้างโลก หลังจากเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้าย และได้สั่งให้โนอาห์สร้างเรือขึ้นมาพร้อมบรรทุกสัตว์ทุกประเภททั้งเพศผู้เพศ เมียขึ้นเรือ และเมื่อน้ำท่วมโลกลดลง เรือโนอาห์ได้ขึ้นไปอยู่ในเขา"อรารัต"

จากใจถึงใจ

 

 

 

กังหันลมโนอาห์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง : พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ พระคัมภีร์พันธสัญญาเก่า ,ปฐมกาล บทที่ 6-9

บทที่ 6

Additional information