กังหันลมโนอาห์ ระบบสูบน้ำ อยู่ที่ สวน " หอมจันทร์ กสิกรรมธรรมชาติ โนอาห์ "

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ระบบสูบน้ำ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สูบน้ำเต็มถัง มีระบบเปิด - ปิด น้ำอัตโนมัติ

ไม่มีลมใช้แดด ไม่มีแดดใช้ลม

Tel 081-670-9241 (DTAC)
084-907-0101 (One - 2 -Call)

ชมรูปภาพ

ชมวีดิโอ อธิบายการทำงานและประโยชน์

 

Additional information