กังหันลมโนอาห์

สามารถทำงานร่วมกันกับแผงโซล่าเซลล์ เพื่อสูบน้ำ ด้วยหลักการทำงานแบบไฮบริด

(พลังงงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) กำลังสูบน้ำ 2,705 ลิตรต่อชั่วโมง

ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำงานที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ในระบบนี้สามารถควบคุมการเปิด ปิดน้ำอัตโนมัติ

ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบวงจรชาร์ตประจุไฟฟ้าคงที่จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแบตเตอรี่

Noahwindmill_34 ปลูกยางพารา

Noahwindmill_35 เริ่มติดตั้งกังหันลม

Noahwindmill_36 สูบน้ำบาดาลขึ้นถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร 4 ถัง

Noahwindmill_37 Noahwindmill_38

สนใจสอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณบุญใจ ทองคง

โทร 081 670 9241 หรือ  084 907 0101

 

 

 

 

Additional information