Our king

Noahwindmill_1 Noahwindmill_2

กังหันลมโนอาห์ สูบน้ำและผลิตไฟฟ้า ติดตั้งที่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นวนคร จ.ปทุมธานี

Noahwindmill_3

ติดตั้งที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ชะอำ เพชรบุรี

Noahwindmill_4

 

อพวช.ใหญ่: เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี น่าสนใจมาก

Noahwindmill_5 Noahwindmill_6

กังหันลมโนอาห์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน อพวช. เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อประชาชน

 

Noahwindmill_7 Noahwindmill_8

กังหันลมโนอาห์ ชุดผลิตกระแสไฟฟ้า+แผงโซล่าเซลล์ เข้ากันได้

สูบน้ำตื้น - น้ำลึก (160 เมตร)

ระยะสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ถึง ปากถัง 37 เมตร

สูบน้ำได้ปริมาณ 2,500 ลิตร/ชม.

มีระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ โดยไม่ต้องจ้างแรงงานคนมาดูแล

เหมาะสำหรับ ทำระบบประปาหมู่บ้าน (^___^)


 

 

กังหันลมโนอาห์ พลังงานลม พลังงานทดแทน ติดตั้งที่ สวนแม่บุญโฮม

 

 

 

Noahwindmill_11

บ้านพักตากอากาศ ที่วังน้ำเขียว นำไปใช้สูบน้ำ บรรยากาศน่าอยู่มากค่ะ :)

พลังงานลม พลังงานทดแทน มีคุณค่าในทุกที่

Noahwindmill_12 Noahwindmill_13

กังหันลมโนอาห์ คงทน แข็งแรง ใช้งานได้ มากกว่า 20-30 ปี

หันมาใช้ พลังงานลม พลังงานทดแทน เพื่ออนาคตข้างหน้า

สำหรับลูกหลานสุดที่รัก

Noahwindmill_15

สูบได้น้ำ 800-8,000 ลิตร/ชม. เก็บน้ำไว้ในถัง หากไม่มีลมก็ใช้น้ำจากถัง

พลังงานลม พลังงานทดแทน ไม่เคยหมด

Noahwindmill_16 Noahwindmill_17

สูบน้ำเต็มท่อ ส่งน้ำได้ไกล 400 - 500 เมตร

พลังงานลม พลังงานทดแทน พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

สนใจติดต่อสอบถาม

1. โรงกลึง ส.สหายยนต์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น โทร. 043-414113, 081-670-9241, 086-858-5398

http://www.noahwindmill.com

2. สหกรณ์การเกษตร ทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่น

 

Additional information